Live Chat
+48 796 909 066

Dołącz do portalu Hurtownie.PL

Dlaczego warto dołączyć do bazy portalu hurtownie.pl? Hurtownie.pl to unikatowy na polskim rynku katalog ponad 30 tysięcy hurtowni, producentów i dystrybutorów. Specjalizujemy się w promocji i reklamie firm z branży handlu hurtowego, dzięki czemu wiemy jak działać właśnie na tym rynku. Pomożemy rozwinąć skrzydła Twojego biznesu. Dzięki nam:

  • Nawiążesz relacje z dziesiątkami nowych klientów. Nasz portal to miejsce gdzie w Sieci przecinają się drogi przedsiębiorców i odbiorców ich towarów.
  • Rozwiniesz na nowym polu obecność przedsiębiorstwa w Internecie i zbudujesz pozycję i markę swojej firmy co wydatnie przekłada się na możliwości nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Dziś marketing online jest niezbędny w każdej branży, a dzięki nam Twoja firma stanie się widoczna i rozpoznawalna w Sieci.
  • Zaprezentujesz ofertę swojej firmy, dołączając do stale rosnącej bazy blisko 500 tysięcy artykułów i produktów naszych Firm.
  • Dotrzesz zarówno do klientów indywidualnych, jak i nowych partnerów biznesowych. Nasz portal odwiedza miesięcznie dziesiątki tysięcy użytkowników, każdy z nich to potencjalny odbiorca artykułów Twojej firmy.
  • Zwiększysz widoczność Twojego przedsiębiorstwa w Internecie. Wizytówka firmy oraz jej asortyment staną się zauważalne bezpośrednio w wynikach wyszukiwarki Google.
  • Za pomocą rozbudowanego formularza kontaktowego zyskasz szansę otrzymywania bezpośrednich zapytań od klientów zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Twoją firmą.
  • Będziesz mógł liczyć na stałe wsparcie i doradztwo doświadczonego zespołu specjalistów od reklamy, którzy pomogą w kompleksowej promocji Twojej firmy.

Dołącz do grona naszych partnerów i wspólnie z nami rozwijaj swój biznes.

Jeżeli chcesz do nas dołączyć wypełnij poniższy formularz bądź skonsultuj się z obsługą portalu

Regulamin użytkowania serwisu Hurtownie.PL

§1. Informacje podstawowe

1. Właścicielem i Administratorem serwisu internetowego, działającego w domenie http://www.hurtownie.pl jest firma SL Media z siedzibą przy ul. Józefińskiej 4/4, 30-529 w Krakowie.
2. Podmiotem przetwarzającym dane w zakresie jego obsługi, reklamy i innych usług świadczonych w serwisie jest firma Safe Brand Karol Hałapa z siedzibą przy ul. Jana Drożdża 7, 34-600 Limanowa NIP: 866-167-25-45 REGON: 260790495 zwana dalej Operatorem.
3. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca strony lub korzystająca z jakichkolwiek usług Serwisu.
4. Statutową działalnością serwisu jest promocja i reklama rynku hurtowego w Polsce, pozyskiwanie potencjalnych odbiorców hurtowych dla zarejestrowanych użytkowników serwisu, działalność marketingowa związana z rynkiem hurtowym.
5. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw, dóbr osobistych czy uczuć religijnych osób trzecich, dobrych obyczajów, odbywać się w sposób kontrowersyjny moralnie lub powszechnie uznawany za naganny. Operator ma prawo badać sposób użytkowania Serwisu, blokować lub usuwać zamieszczanie treści niezgodnych z regulaminem, jak też ograniczać lub wyłączać dostępność świadczonych w Serwisie usług.
6. Opublikowane na stronach serwisu Hurtownie.PL informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
7. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania lub powielania w jakikolwiek inny sposób bazy danych zgromadzony w serwisie Hurtownie.PL do masowej działalności marketingowej, zamieszczania bez zgody Operatora na innych serwisach internetowych a zwłaszcza do wysyłania ofert reklamowych.

§2. Prywatność i bezpieczeństwo danych
 
1. Użytkownicy Serwisu mogą wprowadzić swoją identyfikację przez logowanie w Serwisie. Korzystanie z niektórych usług w Serwisie może być uzależnione do takiej identyfikacji. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są każdorazowo do podawania prawdziwych danych przy każdej identyfikacji oraz zabezpieczania ich wybranych przez siebie hasłem przed dostępem osób trzecich.
2. Użytkownik Serwisu upoważnia Operatora do korzystania z zamieszczonych danych osobowych Użytkownika oraz jego adresu e-mail w celach niezbędnych dla działalności Serwisu.
3. Pomimo dołożenia starań w celu weryfikowania danych podmiotów gospodarczych wprowadzanych do serwisu przez Użytkowników, Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie lub fałszywie wprowadzone i prezentowane dane jak również dane nieaktualne.
4. Operator oświadcza, że wszelkie dane podmiotów gospodarczych (poza danymi przeznaczonymi do publikacji) wprowadzane przez użytkowników Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w celu sprawnego jego funkcjonowania i nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
5. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i edycji swoich danych.
6. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie na jego adres reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej oraz wyświetlanie w Serwisie reklam i innych treści komercyjnych adresowanych bezpośrednio do Użytkownika Serwisu. Przesyłki takie zawsze zawierają informację o ich nadawcy, którym jest wyłącznie Operator.
7. Administratorem danych osobowych jest SL MEDIA Sp. z o.o. ul. Józefińska 4/4, 30-529 Kraków, REGON: 122567413, NIP: 6793081969, KRS: 0000417331, kontakt: biuro@slmedia.pl.
8. Administratorem na podstawie zgody Klienta przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
9. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, edycji i żądania usunięcia jego danych osobowych.
10. Serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
11. Administrator przekazuje dane Operatorowi serwisu podmiotowi Safe Brand Karol Hałapa z siedzibą przy ul. Jana Drożdża 7, 34-600 Limanowa NIP: 866-167-25-45 REGON: 260790495 realizującemu działalność statutową serwisu (sprzedaż usług serwisu, działalność reklamowa w serwisie).
12. Dane te będą przekazywane również podmiotom zarejestrowanym w serwisie w celu realizacji statutowych funkcji serwisu - pozyskiwanie kontaktów i odbiorców hurtowych, zgodnie ze zleceniem użytkownika.
13. Administrator zapewnia ochronę tych danych poprzez stosowanie środków technicznych jak połączenie szyfrowane SSL.


§3. Usługi odpłatne
 
1. Serwis świadczy usługi bezpłatne i odpłatne.
2. Korzystanie z usług odpłatnych jest dobrowolne. http://www.hurtownie.pl/cennik.html
3. Korzystanie z niektórych usług odpłatnych możliwe jest po podpisaniu przez Serwis i Użytkownika oddzielnej umowy o współpracę.
4. Użytkownik może brać udział jednocześnie tylko w jednej akcji promocyjnej. Wartość uzyskanych rabatów nie może przekroczyć wartości zamawianej usługi. Promocje nie mogą być łączone.
5. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem usług płatnych, będą załatwiane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.
6. Reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres biuro@hurtownie.pl, lub pisemnie na adres Operatora. Czas rozpatrzenia reklamacji do 30 dni.
7. Operator zwolniony jest od odpowiedzialności za ujawnienie hasła Użytkownika niepowołanej osobie bez wiedzy Operatora lub za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie (utrata dochodów lub zysków) wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Operatora.
8. Rezygnacja z usługi nie powoduje zwrotu niewykorzystanej opłaty.
9. Płatność za usługi dokonywana jest przelewem lub za pomocą płatności online - PayU.

§4. Integracja systemów

1. Poprzez integrację systemów rozumie się skonfigurowanie usługi na platformie Hurtownie.PL, oraz systemu klienta, która w automatyczny sposób komunikować się będzie z platformą systemowo-sprzętową użytkownika (np. poprzez wysyłanie czy odbieranie plików, przesyłanie wiadomości e-mail, import danych itp).
2. Użytkownik, korzystający z integracji udziela zezwolenia na prezentacje na stronach www danych importowanych w procesach integracji (ofert, danych kontaktowych, cenników)
3. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie komunikatów, wiadomości e-mail oraz plików realizujących procesy biznesowe związane z integracją (raporty, zamówienia, dokumenty księgowe).
4. Przygotowanie systemu użytkownika, jego utrzymanie i konserwacja leży po stronie użytkownika.

§5. Uwagi końcowe
 
1. Operator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w Serwisie.
2. Wszelkie uwagi co do funkcjonowania Serwisu, prezentacji i wiarygodności danych, czy stwierdzonych nieprawidłowościach, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres biuro@hurtownie.pl, lub pisemnie na adres Operatora.
3.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także – w odniesieniu do Konsumentów – ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Kraków 07.12.2009, ostatnie zmiany 25.05.2018