Live Chat
+48 796 909 066

Przyrząd do usuwania powłoki zewnętrznej poprzez nacięcia wzdłużne i poprzeczne Z-45