Live Chat
+48 12 345 26 71

Argon2CWU sterownik kotła z podajnikiem ślimakowymSterownik ARGON2 CWU jest modelem dla kotła z podajnikiem ślimakowym. Posiada tryb obsługi Ciepłej Wody Użytkowej (zarządza pracą 2pomp) oraz gniazdo do podłączenia panelu pokojowego. Steruje: pracą podajnika, pracą dmuchawy, pracą pompy c.o., pracą pompy ładującej zasobnik Ciepłej Wody Użytkowej. Posiada wyjście na domowy panel kontrolny typu PILOT R Ułatwieniem w obsłudze jest front sterownika z opisem nastawianych funkcji. Parametry konfiguracyjne: Nazwa / Symbol / Nast.fabryczna / Zakres / Jednostka 1.Czas przedmuchu w stanie nadzoru / cP / 10 / oF…5-99 / s 2.Czas przerwy w stanie nadzoru / cb / 5 / 1-99 / min. 3.Krotność podawania w podtrzymaniu / PP / 3 / 0-20 / - 4.Obroty w podtrzymaniu / od / 7 / 1-12 / bieg 5.Temperatura załączenia pompy / tP / 35 / 25-70…oF / °C 6.Temperatura wyłączenia regulatora * / tu / 30 / 20-50 / °C 7.Obroty maksymalne / oG / 12 / 1-12 / bieg 8.Czas między podawaniem / cu / 30 / 5-99 / s 9.Czas podawania / cd / 15 / 5-99 / s 10.Temp.wyłączenia pompy CWU / nc / of / 30-65…oF / °C Parametry serwisowe dla instalatorów: Nazwa / Symbol / Nast.fabryczna / Zakres / Jednostka 1.Moc biegu 11 / bG / 55 / 11-99 / % 2.Moc biegu 1 / bd / 20 / 1-89 / % 3.Histereza temperatury kotła C.O. / hI / 1 / 1-5 / °C 4.Minimalna temperatura nastawiana / nd / 35* / 30*-55 / °C 5.Maksymalna temperatura nastawiana /nG / 90 / 60-90 / °C 6.Czas do wyłączenia regulatora /cF / 15 / 1-90 / min. 7.Czas odłączenia pompy co /5 / on.1-30…oF/ min. 8.Priorytet zasobnika CWU /Pr / 00 / 00-01 *Jeśli nastawa „nd” jest mniejsza od („tu”+5) to minimalna nastawiana temperatura zależna jest od ustawionej temperatury wyłączenia „tu”. Wtedy to minimalna nastawa temperatury kotła jest o 5st.C wyższa od temperatury wyłączenia regulatora. (np.jeśli temp. wyłączenia regulatora ustawiona jest na 35st.C, „nd”=30 to najmniejsza nastawa temperatury kotła wynosi 40st.C). Sterownik ma 2 tryby pracy CWU, 1) obie pompy pracują równocześnie, 2) Priorytet CWU